Kimyası

Lotus, en güçlü sembolik ifadesini, sergilediği arılıkta bulur. Çamurlu sulak alanlarda yetişen nadir lotus, buna rağmen yapraklarında suyu tutmayarak, bütün dış etkilerden korunur ve sürekli olarak, kendini temiz tutarak arınır.

Onlar "gerçek nazik çiçekler" olarak ifade edilir. Çin'de Lotus çiçekleri hakkındaki şiirlerin başlangıcı üç-dört bin yıl öncesine dayanmaktadır. Efsaneye göre Son Mutluluk Cenneti (Buda Amitaba'nın cenneti olarak adı geçen göksel cennet) sözcüklerle ifade edilemeyecek muhteşemlikte lotus çiçeklerine sahiptir.

Çin sanatında Lotus; içinde bedenin ve ruhun temiz kaldığı başlı başına saf bir dünyadır.

Lotus her şeyden önce, onu diğer bitki ve çiçeklerden ayıran ve Budist bir simge haline getiren, ekolojik bir özelliğe de sahiptir. Bitkilerin pek çoğu önce çiçek açıp çiçeklerini döktükten sonra meyve verirken, lotus meyvesi olgunken çiçek açar. Bu nedenle çağlar boyunca Lotusun, geçmişin, şimdinin ve geleceğin biraradalığının bir ifadesi olduğu düşünülmüştür.

Misyonumuz

Lotus Event olarak misyonumuz:
Güvenilir ve Kaliteli Hizmetler sunmak,
İnsana ve insan yaratıcılığına önem vermek,
Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,
Uluslararası kalite ve standartlarda hizmet üretmek ve sunmak,
Girişimci, yenilikçi, sorgulayıcı ve gelişime açık olmak,
Farklı olabilmeyi başarmak ve sürekliliği yaratmak,
Bilgi birikimini ve deneyimi arttırmak,
Değişen şartlara ve çağa uygun yöntem ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak,
İş ve çözüm ortaklarımıza katma değer sağlamak,
Kusursuza odaklanmak,
Düş ve gerçek arasında denge kurabilmek,
Soyut düşünebilmek, anı yakalayabilmek.